Рекламация

на продукти и услуги

В случай на рекламация е необходимо да се свържете с нас на посочените контакти, за да ни уведомите за възникналия проблем. Не е нужно да носите консуматива или устройството до работилницата. Наш служител или куриер ще Ви посети, за да подмени консуматива или да острани повредата на място.

 

Рекламации се приемат, както следва:

* За зареждане на консумативи

Във всички случаи, в които качеството на печат е неприемливо, можете да поискате рекламация. Тя се установява чрез данъчен документ /фактура или касова бележка/ за зареждането на консуматива и гаранционна лепенка, която се поставя при всяко зареждане върху касетата и на която е отбелязан броя зареждания. Придружава се с тестова страница, отпечатана от устройството на клиента. Не се приема рекламация на тонер касети зареждани повече от два пъти - за касети с капацитет до 4000 копия, или 1 път - за касети с капацитет над 4000 копия, без да е направена подмяна на OPC барабана на касетата и при необходимост на други нейни компоненти, защото цикълът на живот на тази част на касетата не е предвиден за отечатване на повече копия.

* За съвместими консумативи

Рекламаците на съвместими консумативи се установяват чрез данъчен документ /фактура или касова бележка/ за закупуването на консуматива и са придружени с тестова страница, отпечатана от устройството на клиента. При установяване на проблем със съвместим консуматив, клиентът има право на подмяна или възстановяване на стойността на закупения консуматив, с изключение на транспортните такси.

* За ремонт на устройства

Рекламации на ремонтирани устройства се установяват чрез данъчен документ /фактура или касова бележка/ и тестова страница от устройството, ако може да бъде отпечатана такава. Придружава се от констативен протокол, съдържащ описание на проблема. Клиентът има право на безплатно оборотно устройство - принтер или МФУ, с което да работи до отстраняване на проблема и връщане на неговото устройство.

* За нови устройства

Гаранционният сервиз на нови устройства се извършва от оторизираните сервизи на съответните марки. За рекламации и ползване на гаранционен сервиз на устройства закупени от нас, клиентът може да получи съдействие и консултация от наша страна при подаването на рекламацията към сервиза на производителя.